Vain äänestämällä voit vaikuttaa

10.1.2022

Aluevaalit järjestetään su 23.1. Ennakkoäänestys on 12.-18.1. Vaalit ovat tärkeät. Niissä on kysymys meille
kaikille viime kädessä olennaisimmasta, elämästä ja terveydenhuollon toimivuudesta. Nyt muodostetaan
ensimmäistä kertaa uusi hallinnon taso. Uusien valtuustojen ratkaisut viitoittavat ”maakuntien”
toimintaperiaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Nyt on kysymys myös eduskuntavaalien esivaaleista.
Menestyvät puolueet saavat ilmaa siipiensä alle eduskuntavaalikampanjaan.

Sipilän hallituksen tavoitteena oli muodostaa aito maakuntahallinto. Punavihreän hallituksen malli on
puhtaasti hallinnon siirto kunnilta alueille ja rahankäytön ohjaus kunnilta ministeriöiden kautta alueille.
Aluemallia tuskin puretaan. Todennäköistä onkin, että siitä vähitellen kehittyy uusi maakuntahallinto.
Tähän kehitykseen voivat uudet valtuutetut vaikuttaa.

Kuntien verotuloista siirretään yli puolet valtion kautta alueille. Alueet ovat siten merkittäviä palvelujen
järjestäjiä. Ne onnistuvat tehtävässään, jos asukkaat saavat nopeasti laadukkaat terveyspalvelut. Kysymys
Pirkanmaalla on valinnasta kokoomuksen ja punavihreiden välillä.

Punavihreiden ratkaisumalliin kaikkiin ongelmiin on ”lisää rahaa” ja lisää hallintoa. Kaikki pitää tehdä
viranomaistoimintana ja hallinnon näkökulmasta. Kokoomuksen lähtökohta on verorahojen tehokas käyttö
sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Jotta palvelut voidaan tarjota nopeasti, on kaikkia sosiaali- ja
terveydenhuollon resursseja käytettävä. Jos julkiselle syntyy jonoja, on annettava palveluseteli yksityiselle.
Yksityinen sektori on tärkeä myös siksi, että se uskaltaa ottaa ensimmäisenä uudet innovaatiot ja
paremman henkilöstöjohtamisen käyttöön. Niistä hyötyy myös julkinen myöhemmin.

Sdp:n ja vihreiden vaaliohjelmat lupaavat maakuntaveron. Kokoomus ei halua uutta verotuksen tasoa,
koska se johtaisi työ- ja eläketulojen kovempaan verotukseen.

Pirkanmaalla suuria kysymyksiä ovat Sydänsairaalan ja tekonivelsairaala Coxan tulevaisuus. Kokoomuksen mielestä epäselvää lakia on tulkittava joustavasti siten, että ne voivat jatkaa työtään käytännössä nykyisellään valtakunnallisina huippuyksikköinä. Myös lain vaatimusta alueiden omasta palvelutuotannosta on tulkittava suppeasti. Jos yksityinen voi tuottaa palveluja laadukkaammin, luotettavammin ja tehokkaammin, on alueen voitava hankkia palveluja myös yksityiseltä. Jos päätöksentekijä voi osoittaa, että ostettavat palvelut paremmin turvaavat kansalaisten oikeuden sote-palveluihin, on aika vaikea millään valituksella osoittaa, että päätös on perusoikeuksien vastainen.

Sote-alueiden muodostaminen maakuntapohjalta merkitsee myös uutta ajattelua palveluiden tarjonnan ja
sijoittamisen suhteen. Palveluiden saamisen helppous kansalaiselle on tärkeämpi palvelupisteen
sijoitusperuste kuin hallinnolliset rajat.

Tulevaisuuskokoomuksen mielestä Pirkanmaan sote-alueen on hyödynnettävä alueen tutkimusta ja
yritysten innovaatioita parempien terveyspalveluiden tarjoamiseksi.


Kimmo Sasi
Tampereen tulevaisuuskokoomuksen puheenjohtaja