Ajankohtaista

Kuntalaisaloite englannista Tampereen toinen hallintokieli

5.9.2018
Lue kokonaan Kimmo Sasin ja Tulevaisuuskokoomuksen kuntalaisaloite Tampereen kaupungille

Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta EU:ssa

5.9.2018
"asettaa oikeusvaltioperiaatteen yhdeksi kokoomuksen eurovaalikampanjan pääteemaksi"

Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite vammaisten kulttuuritoiminnan tukemisesta

5.9.2018
"että kokoomus edistää kaikilla yhteiskunnan tasoilla vammaisten kulttuuritoiminnan tukemista julkisin varoin"

Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite tulevaisuuskursseista oppilitoksiin

5.9.2018
"että kokoomus edistää yhden tulevaisuuskurssin saamista peruskoulun ja toisen asteen  oppilaitosten opetusohjelmiin"

Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite itseoohjautuvista autoista

5.9.2018
"että Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka sallii itseohjautuvat autot"

Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite sosiaaliturvan uudistuksesta

5.9.2018
Sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulonsiirtojen vastikkeellisuus ja henkilökohtainen sosiaaliturvatili

Ruokaviinit ruoka- kauppaan!

15.5.2018
Alkoholilakia tulee muuttaa siten, että normaaleja ruokaviinejä,  aina 14 % alkoholiprosenttiin asti,  saisi myydä elintarvikeliikkeissä

Kimmo Sasi pyydetty EU-ehdokkaaksi

20.3.2018
Tulevaisuus- kokoomuksen hallitus on pyytänyt Kimmo Sasia harkitsemaan ehdokkuutta ensi vuoden kevään EU-vaaleissa

Saulille reinot

20.3.2018
Tulevaisuus- kokoomuksen Sointu Lanki lahjoitti presidentti Sauli Ninistölle reino-tossut tammikuussa 2018.

Avoin keskustelutilaisuus 25.11.2017 klo 14

25.11.2017
Ovatko Tampereen liikenneratkaisut oikeilla raiteilla?

Kimmo Sasi ja Tulevaisuuskokoomus

Englanti Tampereen kaupungin toiseksi hallintokieleksi

Kimmo Sasi, Tulevaisuuskokoomuksen puheenjohtaja, on jättänyt 5.9.2018 kaupunginvaltuustolle kuntalaisaloitteen, jossa hän ehdottaa, että Tampere ottaisi keskeisten palveluiden kohdalla kaupungin toiseksi asiointikieleksi englannin.

Kun Tampere haluaa olla mukana kehittyvien eurooppalaisten kaupunkien joukossa, on menestyäkseen pakko toimia yhteisellä, englannin kielellä. Englanninkieliset palvelut ja kaupungin monikielisyys houkuttelevat kaupunkiin kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia.

Ainakin päivähoidon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, elinkeinoasioiden, joukkoliikenteen ja kuntalaisdemokratian yksiköissä tulisi olla vähintään yksi henkilö, joka palvelee asiakasta myös englannin kielellä.

Tamperelaisaloitteet vammaisten kulttuurityöstä, EU:n oikeusvaltioperiaatteista ja itseohjautuvista autoista etenevät Kokoomuksessa

Tampereen Tulevaisuuskokoomus jätti Kokoomuksen kesäkuun puoluekokoukselle viisi aloitetta, joista puoluehallitus esittää hyväksyttäväksi vammaisten kulttuurityön tukemista julkisin varoin, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista EU:ssa  ja itseohjautuvien autojen sallimista Suomessa.

Yhdistys esitti myös sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, tulonsiirtojen vastikkeellisuutta ja henkilökohtaista sosiaaliturvatiliä, joita aiotaan käsitellä ”Tulevaisuuden sosiaaliturva” –puoluekokousasiakirjan yhteydessä.

Viides aloite, jossa esitettiin tulevaisuuskurssia koulujen opetusohjelmiin sai periaatteellista tukea, jossa puoluehallitus yhtyi käsitykseen siitä, että maailman muutos ja teknologinen kehitys on niin suurta, että tämä tulee huomioida myös koulutuksessamme. Lukiolakia ollaankin parhaillaan uudistamassa, että se mahdollistaa aiempaa huomattavasti paremmin laaja-alaiset, oppiainerajat ylittävät ja ilmiöpohjaiset kokonaisuudet.

Ammatillinen koulutus on vastikään uudistunut ja sisältää myös vastaavanlaista sisältöä..

Puoluekokoukselle jätettiin kaikkiaan 217 aloitetta.

Yhdistystä edustavat kokouksessa Kimmo Sasi ja Aleksi Jäntti.

Ruokaviinit ruokakauppaan!

Tampereen Tulevaisuuskokoomus pohti kevätkokouksessaan 14.5. 2018 alkoholin käyttötapoja, tuotantoa ja jakelua sekä alan liiketoiminnan ja viennin kehittämistä.

Tampereen tulevaisuuskokoomuksen mielestä talvella 2018 voimaan astunut alkoholilaki on oikeansuuntainen, mutta sen uudistamista on heti pohdittava. Pelättyjä kielteisiä haittoja ei ole todettu.

Lakia tulee muuttaa siten, että normaaleja ruokaviinejä,  aina 15 % alkoholiprosenttiin asti,  saisi myydä elintarvikeliikkeissä.

Keskustorigallup: Pirkanmaalaiset haluavat vaikutusvaltaa EU:ssa

Pirkanmaalla halutaan oma edustaja Euroopan parlamenttiin, 88 % vastaajista vastasi kyllä kysymykseen ”Tarvitseeko Pirkanmaa oman edustajan Euroopan parlamenttiin?” 
Tampereen tulevaisuuskokoomuksen 7.5. toteuttamassa Keskustorigallupissa 12% ei pitänyt omaa meppiä tärkeänä tai vastusti yleensä EU:n kuulumista.
EU:n puolustusyhteistyöhön osallistumista kannatti 71% vastaajista.

Suosikiksi pääministeriksi osoittautui Petteri Orpo 46 %:lla, Juha Sipilää kannatti 25 %, Antti Rinnettä 15 %, Touko Aaltoa 9 % hajaääniä sai useampi, muun muassa Jutta Urpilainen.
Tampereen asioista kysyttäessä seudun kuntaliitoksia vastusti 59 % jaTampereen keskustan korkeaa rakentamista 57 %.

- On ilahduttavaa, että pirkanmaalaiset suhteutuvat myönteisesti EU:n kehittämiseen ja pitävät Pirkanmaan vaikuttamista tärkeänä, sanoo entinen Eurooppaministeri ja Tulevaisuuskokoomuksen puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Kyselyyn vastasi nimettömänä 68 henkilöä Keskustorin maanantaimarkkinoilla 7.5.2018. Kyselyn teki Tampereen tulevaisuuskokoomus.

Tulevaisuuskokoomuksen pj. Kimmo Sasi Tulevaisuuspäivillä:

Mitä ministeriönne tekee tulevaisuuden hyväksi?

Valtiovarainministeri Petteri Orpo vastasi Sasille, että valtiovarainministeriössä tehdään kestävän kehityksen budjettia.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi oikeusministeriössä suunniteltavan tulevaisuuden teknologian turvallisuuden sääntelyä ja tiedonjaon vastuullisuuden takaamista.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on uudistamassa koko koulutuspolkua, varhaisina vuosina on saatava jo hyvää koulutusta,  hyvät perusosaamisen taidot on turvattava kaikille ja oppimistulokset on saatava kaikkilla nousuun.

Sisäministeri Kai Mykkänen haluaa taata kansalaisten turvallisuuden verkoissa ja lisätä yleistä luottamusta muun muassa tiedonkulkuun.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko sanoi eduskunnan tavoittelevan lainsäädännöllä hänen aikanaan turvallisuuden lisäämistä ja syrjäytymisen estämistä.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Leena ja Aleksi valtuustossa

Tulevaisuuskokoomuksen aktiiveista Leena Kostiainen ja Aleksi Jäntti ovat kaupunginvaltuutettuja, Aleksi on yhdyskuntapalveluiden apulaispormestari. Leena on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tampereen Tulevaisuuskokoomus ry

Yhdistys on Kansallisen Kokoomuksen paikallisyhdistys, jäsenyhdistyksenä Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestössä, sekä Pirkanmaan Kokoomuksessa.

Jäsenenämme olet mukana vaikuttamassa Tampereen ja koko maan asioihin mukavassa seurassa. Keskitymme toiminnassamme erityisesti tulevaisuuteen liittyviin asioihin.

Tilaisuutemme ovat kaikille avoimia, myös puolueisiin kuulumattomille.  

Liity jäseneksemme helposti netissä, tai lähetä jäsenlomake postitse.

Tykkää myös yhdistyksenFacebook-sivusta: www.facebook.com/Tulevaisuuskokoomus

Tiedotamme toiminnastamme sähköpostilistallamme, jolle voit liittyä täältä.

 

 

Puhe Tampereella Kokoomuksen Tulevaisuuspäivällä 17.3.2018

Rakkaat kokoomuslaiset

Media ei politiikan aikaansaannoksilla hersyttele. Sitä tärkeämpää on, että muistutamme aika ajoin itseämme: kyllä, olemme saaneet aikaiseksi paljon. Kokoomuslainen arvomaailma näkyy laajasti hallituksen tekemissä päätöksissä. Olemme antaneet ihmisille enemmän vapautta käyttää omaa harkintaansa arjen asioissa.

Olemme suosineet työntekoa toimeentulon lähteenä estämällä verotuksen kiristymisen. Olemme purkaneet tai keventäneet tarpeetonta ja arkijärjen vastaista sääntelyä. Olemme koonneet teille hallituksen hyvät, kokoomushenkiset teot yhteen pakettiin.

Mukana on esimerkkejä kokoomuksen puoluekokousaloitteista, joiden mukaisia uudistuksia tämä hallitus on toteuttanut. Puoluekokous hyväksyi viimeksi 80 aloitetta. Niistä valtaosa on johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin. Otan tässä muutaman esimerkin:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto monipuolistuu ennennäkemättömällä tavalla. Valtioneuvosto antoi valinnanvapauslait vihdoin eduskuntaan, ja valmista pitäisi olla kesään mennessä.

Julkista liikennettä vapautetaan kilpailulle laajasti. Junaliikenteen kilpailutus etenee, ja kesällä liikennekaari vapauttaa taksiliikenteen.

Alkoholilainsäädännön uudistus on lisännyt ihmisten valinnanmahdollisuuksia. Kotimaisille panimoille ja ravintoloille on avautunut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia palvella asiakkaita.

Kaikesta tästä voimme syystä olla tyytyväisiä. Yhdessä muutamme tätä maata paremmaksi. Lue koko puhe täältä