Tuki kannustaa, virheet masentavat

27.4.2021

Asioiden uskotaan etenevän, jos ihmisiä kannustetaan, etsitään myönteisiä puolia, tuetaan edistymistä.  Se kasvattaa ihmistä henkisesti. Jatkuva tai edes ajoittainen moittiminen masentaa, ihminen alkaa epäillä omia mahdollisuuksiaan elämässä.

Vallankin lasten kasvatuksessa kehumista ja kannustamista  korostetaan, se on terveellistä pedagogiaa, itsetunnon kohottamista ja vaikeisiin asioihin valmistautumista.

Miksi kuitenkin kouluarvosteluissa, kirja- ja konserttikritiikeissä ja urheiluselostuksissa listataan aina virheitä? Miksi kokeissa ja tenteissä listataan punakynällä virheet, mutta oikeat vastaukset sivuutetaan?

Arvostelu voisi tukea nuoren osaamista kuvaamalla vastausten tasoa, vaikka virheet olisikin jatko-opiskelun tarvetta ajatellen alleviivattu.

Poliittisissa organisaatiossa kannustaminen toimiikin, puoluetoverit mielellään kannustavat hyvistä julkisista kirjoituksista ja puheista, vaaleissa ne ilmenevät äänimäärinä.  Menestynyt ehdokas tuntee toimineensa oikein ja kehittää edelleen itseään.

Pienemmässä mittakaavassa yhdistyksissä pääsee esittämään hyviä ideoita, ne ehkä etenevät; aktiivisuus nostaa ihmisiä aina enemmän esille ja lisää henkilön arvostusta.


Mikko Närhi

tietokirjailija

Tulevaisuuskokomuksen hallituksen jäsen