Tervetuloa suomalaisiksi arvoisat maahanmuuttajat!

8.11.2022

Puolueet ja poliitikot, sisäministeriö sekä ministerit puhuvat työperäisen maahanmuuton tarpeellisuudesta. Suomen sanotaan tarvitsevan lisää maahanmuuttajia tulevaisuuden työvoimaksi ja jo osittain tehdäkseen niitä töitä, joita suomalaiset eivät osaa tai muusta syystä tee.   Asiaa käsitteli muun muassa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 24.10.22.

Talven 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut uuden maahanmuuttoaallon, joka toki perustuu humanitäärisyyteen, eikä työvoimaan saantiin.

Tosiasia on, että väestön vanhetessa ja vähentyessä jäljelle jäävien kansalaisten on aina vaikeampi selvitä asioiden hoitamisesta käytännössä ja taloudellisesti. Ennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2031 ja 2050-luvulla suomalaisia on jo nykyistä vähemmän ja entistä suurempi osa kansalaisista on eläkkeellä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäinen väestö on vähentynyt 136 000 hengellä (Tilastokeskus 2021).

Kun muuttajaksi uskaltautuva tulee lentokentälle tai satamaan, mikään ei viittaa siihen, että hän olisi ihmisenä tervetullut maahamme. Ehkä siinä ei mitään ikävää todeta, mutta ei ainakaan olla iloisia uuden suomalaisen asukkaan tulosta, katsomme hänen olevan vain työvoimaa.

Eikö meidän tulisi olla ylpeitä, että Suomeen, kauniiseen ja rauhalliseen kotimaahamme muuttaa ihminen joka haluaa olla suomalainen.  Tässä asiassa ukrainalaiset maahanmuuttajat ovat toki eri asia.

Sisäministeriön nettisivuilla on pääotsikko: Suomi panostaa työvoiman maahanmuuttoon.  `Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi vuoden 2020 alussa sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa. Siirron tavoite on kytkeä työvoiman maahanmuutto vahvemmin osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.´

Melko tylyä tekstiä, jos halutaan lisätä suomalaisten määrää, tässähän on selkeä tavoite saada muualta ihmisiä tekemään töitämme ja palvelemaan meitä - ei elämään rinnallamme.

Aloitetaan uusi ajattelu, halutaan Suomeen uusia asukkaita, viettämään hyvää elämää meidän toisten suomalaisten rinnalla. Ihmiset ovat aina erilaisia, suomalaisuus yhdistää meidät samaksi kansaksi.  Lakataan ajattelemasta maahanmuuttajia vain työvoimana. Markkinoidaan Suomea uutena mahdollisuutena olla onnellinen. Kilpaillaan mukavista ihmisistä, sama se on missä, minkä nimisinä, kielisinä tai värisinä he ovat syntyneet.

Hallitusohjelmassa todetaan: `Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton painopisteeksi asetetaan työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat.´

Missä on tervetuloa Suomeen?


Mikko Närhi

tietokirjailija