Sääntömääräinen kevätkokous

25.3.2017

Tule päättämään yhdistyksen asioista!

Tampereen Tulevaisuuskokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 25.3.2017 klo 14.15 kulttuuriravintola Kivessä Keskustorilla. Heti kokouksen jälkeen alkaa vaaliväittely.  

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Vahvistetaan kokoukselle työjärjestys

5§ Käsitellään hallituksen toimintakertomus edulliselta kalenterivuodelta

6§ Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

8§ Käsitellään mahdolliset aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

9§ Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat aluejärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokouksiin sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa

10§ Muut mahdolliset asiat

11§ Kokouksen päättäminen


Kokous on tuttuun tapaan avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!