Kulttuuripääkaupunkihanke on Tampereelle iso strateginen mahdollisuus

28.5.2021

Uusi valtuusto vastaa siitä, että tämä mahdollisuus osataan myös hyödyntää

Tampereen kulttuuripääkaupunkihakemuksen kannalta edetään todella jännittäviä hetkiä.  Eurooppalaisista kulttuuriasiantuntijoista koostuva raati valitsee yhden suomalaisen kaupungin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi hakijakaupunkien haastatteluiden ja kokouksensa jälkeen ensi viikon keskiviikkona 2.6. Tällä viikolla raadin edustajat vierailivat kaikissa hakijakaupungeissa. Tampere tarjosi raadille vakuuttavan ja monipuolisen kattauksen kulttuuriosaamisestaan ja vahvuuksistaan tämän viikon keskiviikkona.

Kisa on tiukka, ja Oulu lähti siihen ennakkosuosikkina aloitettuaan kampanjansa ja hakemuksen valmistelun selvästi ennen Tamperetta. Savonlinnaakaan ei ole syytä väheksyä kilpailijana. Monet viime- ja lähivuosien kulttuuripääkaupungeista ovat Savonlinnaakin pienempiä ja vähemmän tunnettuja eurooppalaisia kaupunkeja. Nyt on kuitenkin kyse kilpailusta suomalaisten kaupunkien kesken - Oulu, Savonlinna vai Tampere? Puhtaasti kulttuurisektorin vahvuuksien ja resurssien perusteella arvioiden Tampere on kisan selvä suosikki. Valintaa ei kuitenkaan tehdä aiempien näyttöjen tai olemassa olevien vahvuuksien perusteella. Niilläkin on toki merkitystä, mutta valinnalla haetaan ennen kaikkea muutosta ja kehitysnäkymää pitkälle vuodesta 2026 eteenpäin. Yhtä lailla odotetaan Euroopan laajuista vaikutusta ja kulttuuripääkaupunkivuoden toteutusta eurooppalaisen yhteistyön kautta.

Tampere on vahvoilla noiden pääkriteereidenkin näkökulmasta. Kulttuuripääkaupunkihakemuksellaan Tampere taklaa rohkeasti kasvuhaasteitaan. Tampereen hakemus erottuu myös vahvalla eurooppalaisuudellaan. Hakemuksen Equally European, Yhtä Eurooppaa -teema ei voisi olla ajankohtaisempi. Yhdessä samanlaisten kasvuhaasteiden ja -mahdollisuuksien kanssa painivien eurooppalaisten kumppaniensa kanssa Tampereella on välineet ja kyky saada aikaan oikeasti Euroopan laajuisia vaikutuksia.

Tampere lähti kisaan hieman myöhässä, mutta on parantanut juoksuaan koko ajan. Jo ensimmäisen vaiheen hakemus antoi vahvoja merkkejä siitä, mitä on luvassa. Loppukiri on ollut vakuuttava. Lopullinen hakukirja ja sen kulttuuriohjelma on täyttä asiaa alusta loppuun, kulttuuriohjelma huippulaadukas, monipuolinen ja kansainvälinen, ja hakutiimi trimmattu kovaan iskuun ensi viikon haastattelua varten.

Kulttuuripääkaupunkihakemus tarjoaa Tampereelle erityisen arvokkaan ja käyttökelpoisen suunnitelman myös valmisteilla olevaa uutta kaupunkistrategiaa ja tulevaa valtuustokautta ajatellen. Eväitä siihen, kuinka kulttuurin avulla voidaan edistää yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa vuorovaikutusta kaupungin kasvun, investointien ja kulttuuritoiminnan välillä sekä kulttuurin merkitystä vetovoimatekijänä ja sen roolia viihtyisän, kestävän ja elinvoimaisen kaupunkiympäristön kehittämisessä. Lisäksi se tarjoaa erinomaisia ohjenuoria siihen, kuinka lisätä alueen kansainvälisyyttä ja houkuttelevuutta sekä edistää elämystalouden yritystoimintaa ja työpaikkoja ja kestävää kehitystä.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on Tampereelle ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uusi luku Tampereen tarinaan ja synnyttää sen osana uusia kulttuurivetoisia menestystarinoita, löytää ratkaisuja kaupungin haasteisiin ja kansainvälistyä. Kesäkuussa valittava uusi valtuusto vastaa siitä, että tämä mahdollisuus myös hyödynnetään täysipainoisesti, ja että hakemuksessa esitetty strategia laitetaan täytäntöön joka tapauksessa.

Tampereen kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2021 Yhteisen kasvun Tampere ja sen teema Kokemisen ja tekemisen kulttuurikaupunki huomioi kulttuuripääkaupunkihakemuksen tavoitteet ja mahdollisuudet kattavasti ja monipuolisesti, todetessaan mm. seuraavaa: ”Ymmärrämme kulttuurin voiman niin syrjäytymisen estäjänä, harrastusten tarjoajana, erilaisten kulttuurien yhdistäjänä kuin myös osana kehittyvää yritystoimintaa.” / ”Kulttuurin tehtävä ei ole olla oikeassa, vaan ajassa, ihmisten tunteissa ja kaupungin sielussa.” / ”Kaupungin on edistettävä parempaa vuorovaikutusta kaupunkikehityshankkeiden ja kulttuuritoiminnan välillä.”

Näissä vaaleissa kulttuuri on Tampereella erityisen iso ja tärkeä vaaliteema. Hyvä Tampere 2026, ja peukut pystyyn valinnan puolesta!

Esa Kokkonen