Koronapassilla avaamaan Suomea

21.4.2021

Hallitus on tehnyt suunnitelman Suomen avaamisesta koronakriisin hellittäessä. Rajoituksista voidaan vähitellen luopua rokotusten edetessä. Siksi onkin hämmentävää, että rokotustodistuksille, ei toisin kuin Ruotsissa, anneta suunnitelmassa mitään roolia.

Kun kokoomus ehdotti koronapassin selvittämistä, pääministeri Marin (sd) ja ministeri Kiuru suhtautuivat siihen kielteisesti. He lähtivät siitä, että kun Suomea avataan, täytyy sen tapahtua kaikille yhdenvertaisesti.

Pääministerillä on ollut haasteita ymmärtää Suomen perusoikeuksia. Viime keväänä hän halusi sulkea kaikki ravintolat riippumatta alueen tautitilanteesta. Maaliskuussa hän halusi poistaa oikeuden liikkua maassa tietyin poikkeuksin. Ja nyt hän on siis sitä mieltä, että rajoitukset eivät saa koskea vain riskiryhmäläisiä, vaan kaikkien on noudatettava niitä.

Perustuslaki turvaa kansalaisvapaudet, oikeuden liikkua, kokoontua, tehdä työtä ja yrittää. Tämä on pääsääntö. Jos niitä rajoitetaan, toimenpiteen pitää olla välttämätön jonkin toisen perusoikeuden turvaamiseksi ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tehokkain keino tavoitteen saavuttamiseksi. Vapautta pitää rajoittaa niin vähän kuin mahdollista kuitenkin niin, että elämää pandemiaoloissa tehokkaasti suhteessa riskiin suojellaan.

Pääministerin massiivisen "lekan" valiokunta tyrmäsi todeten: "Perustuslakivaliokunta on koronaepidemian aikana painottanut, että rajoitustoimien ja toimivaltuuksien sääntelyn on perustuttava asianmukaiseen arvioon rajoitustoimenpiteen tai toimivaltuuden välttämättömyydestä."

Koska rokotettu henkilö ei nykytiedon valossa levitä tautia, ei hänen oikeuksiensa rajoittaminen ole välttämätöntä.

Elinkeino- ja harrastustoiminnan rajoituksia pohdittaessa on otettava huomioon valiokunnan lausuma: "Perustuslakivaliokunta on erityisesti arvioidessaan valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien oikeasuhtaisuutta kiinnittänyt huomiota tarpeeseen arvioida perusoikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn."

Elinkeinotoiminnan rajoittaminen on välttämätöntä vain silloin, kun se vaarantaa ihmisten terveyden. Jos terveysriski on pieni, ei tilaisuuksien järjestämistä saa estää. Tilaisuuksien järjestämiselle voidaan asettaa rajoituksia. Luonnollinen sellainen olisi koronapassin vaatiminen tilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä.

Omituinen on ajatus siitä, että jos jollakin ei ole koronapassia ja hän ei pääse harrastukseen, pitää harrastus estää myös kaikilta muilta. Kriisin ajan on ihmisiä ja yrityksiä kohdeltu eri lailla tartuttavuusriskin mukaan. Uusimaa, ravintolat, kuntosalit suljettiin. Koronatautia sairastava joutuu karanteeniin. Riski on peruste rajoituksille, ei absoluuttinen yhdenvertaisuus.

Voihan toki perusajattelussa olla ero. Jos kannatat liberaalia demokratiaa, lähtökohta on vapaus, jota vain välttämättömästa syystä voi rajoittaa. Jos kannatat sitä toista yhteiskuntamallia, kaikki valta kuuluu hallitsijalle, joka antaa sitä sopivasti annostellen alamaisilleen.

Koska koronapassin tarkoitus on todistaa, että henkilö ei muodosta tartuntariskiä, on perusteltua, että kaikki sitä osoittavat seikat kuten rokotus, sairastettu tauti ja testi voivat olla peruste passin saamiselle.

Matkustamiseen tarkoitettu koronapassi on EU:n komission hanke. Suomalaisen ja eurooppalaisen perusoikeuskeskustelun eroa kuvaa, että yhdenvertaisuusnäkökohdat eivät ole tulleet mainittavasti esille EU:n valmistelussa. Ruotsissa ei ole herännyt mitään haloota siitä, että rokotustodistusta vaaditaan, jotta ihmiset voivat kokoontua sisätiloissa.

Tärkeää on, että nyt käännetään Marinin ja Kiurun itsepäiset päät. Kesää ja tapahtumia ei saa sulkea kaikilta,vaan rokotetuille ja niille, jotka eivät ole riski, on annettava oikeus kesään ja tapahtumiin.


Kimmo Sasi

Tulevaisuuskokoomuksen pj