Kohtuutta tonttivuokriin

17.5.2021

Tänä keväänä moni Tampereen kaupungin tonttivuokralainen on kokenut kauhun hetkiä, kun  asumiskustannukset ovat nousseet huimasti tonttivuokrien mukana. Taloyhtiön keinot muiden kustannusten tinkimisessä ovat olemattomat.

Isännöimässäni pienessä taloyhtiössä Pirkankadulla, Pispalan päässä, saimme kirjeen, jossa vuokra nostettiin 1165 %. Taustalla on kaupunginvaltuuston päätös 23.4.2018 asunto- ja maapoliittiset linjaukset 2018-2021, jota virkamiehet toteuttavat. Vuokra määritellään asemakaavaan mukaisen rakennusoikeuden, ei käytetyn rakennusoikeuden mukaan.

Olen ollut yhteydessä virkamiehiin, lautakunnan jäseniin , tein oikaisupyynnön Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle ja pyysin lopulta pormestari Lauri Lylyä käyttämään päätökseen otto-oikeuttaan, jolloin kaupunginhallitus olisi voinut kohtuullistaa vuokraa eli vuokran määrittelyssä olisi käytetty käytettyä rakennusoikeutta.  Mikään ei auttanut.

Tein asiasta vielä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Perustelut kohtuullistamiselle ovat vahvat, asemakaavan on laatinut ja rakennuksen on suunnitellut arvostettu kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. Olemassa olevan rakennuksen vaipan sisäiset laajentumismahdollisuudet on hyödynnetty . Kaavan osoittamalle rakennusalalle ei voida toteuttaa rakennusoikeuden sallimaa rakentamisen määrää.

Edustamani taloyhtiö ei suinkaan ole yksin. Olen käynyt monia keskusteluja toreilla ja kahviloissa tontin vuokrien tiimoilta, moni asukas on pakotettu myymään kotinsa, koska vastike on noussut tontin vuokran korotuksen myötä kohtuuttomaksi.

Tampere on eittämättä vetovoimaisin kaupunki koko Suomessa. Pelkään, että vetovoima hiipuu ellei täällä voi asua kohtuullisin kustannuksin.

Tänä keväänä on jätetty kokoomuslaisten valtuutettujen toimesta valtuustoaloite tonttien vuokrista ja mahdollisesta lunastusoikeudesta. Uskon, että tuleva valtuusto korjaa tilanteen, jotta Tampere säilyttää ylivoimaisen vetovoimansa asua, tehdä työtä,  yrittää  ja viihtyä!

Sointu Lanki