Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite tulevaisuuskursseista oppilitoksiin

5.9.2018

"että kokoomus edistää yhden tulevaisuuskurssin saamista peruskoulun ja toisen asteen  oppilaitosten opetusohjelmiin"

Maailma ja varsinkin käytössämme oleva teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja vauhti kiihtyy. Maailma on entistä monimutkaisempi ja epävarmempi. Tänään opittu on jo melko pian vain vajavaisesti käytettävissä olevaa tietoa.

Tämä asettaa kaikille suuria vaatimuksia sopeutua uusiin tilanteisiin. Siksi on tärkeää, että nuori sukupolvi oppii henkilökotaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Koulun tehtävä ei ole vain opettaa tietoja vaan antaa myös valmiuksia elämää varten.

Nuorisolle ei ole tarkoituksenmukaista opettaa tulevaisuustutkimusta. Mutta sen sijaan on tarpeen opettaa nuoret ymmärtämään maailman muutosta ja sitä, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Peruskoulun ja toisen asteen päättävillä nuorilla pitäisi olla kyky ennakoida tulevaisuutta. Myös asenteellisesti on tärkeää, että nuoriso opetetaan näkemään muutos mahdollisuutena eikä uhkana. Oppilaille pitää luoda valmiuksia myös itse vaikuttaa toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Edelläolevan johdosta esitämme, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous päättäisi, että kokoomus edistää yhden tulevaisuuskurssin saamista peruskoulun ja toisen asteen  oppilaitosten opetusohjelmiin.