Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite sosiaaliturvan uudistuksesta

5.9.2018

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulonsiirtojen vastikkeellisuus ja henkilökohtainen sosiaaliturvatili

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä toimii epätarkoituksenmukaisesti. Tilanteesta riippuen vastikkeettomia sosiaalitukia voi saada lähes mediaaniansiotuloa vastaavan määrän.

Vain yhteiskunta, jossa kannustimet on oikein asetettu, voi menestyä. Siksi sosiaaliturvan suurimmat ongelmat ovat vastikkeettomien tulonsiirtojen saaminen ja oman riskivastuun täydellinen puuttuminen.

Siksi sosiaaliturvajärjestelmään on saatava kaksi uutta elementtiä: kohtuullinen vastike saadusta tulonsirrosta ja omarahoitusosuus kaikkiin riskitilanteisiin.

Suomessa on valtavasti tekemätöntä työtä. Varsinkin vanhuusväestön lisääntyessä tulee esiintymään suurta puutetta vanhuksia avustavista henkilöistä. Siksi tulonsiirtojen vastikkeeksi pitäisi asettaa yhteiskunnallisesti hyödyllisen palvelutoiminnan tekeminen. Tämä olisi hyödyllistä myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sillä pohjoismaisessa hyvinvointimallissa kukaan ei saa ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle.

Sosiaaliturvajärjestelmässä on perusteltua ja kannustinloukkuja ehkäisevää, että toisin kuin aktiivimallissa, itse varsinainen etuus on nykyistä pienempi, mutta sitä voi korottaa omalla aktiivisuudella.

Lisäksi jokaiselle pitäisi asettaa velvollisuus pienellä palkasta perittävällä maksulla kasvattaa itselleen sosiaaliturvarahastoa, josta jokainen voisi tilapäisesti nostaa täydentävää sosiaaliturvaa. Tämä lisäisi tukien käytön harkintaa ja myös merkittävästi pienentäisi tuloloukkuja varsinkin pienemmillä tuloilla.

Yhteiskunta ei saa tulevaisuudessa jakautua kahteen ihmisryhmään, niihin, jotka kantavat vastuun itsestään suurimpia riskitilanteita lukuunottamatta ja niihin, jotka kuluttavat kaiken luottaen yhteiskunnan vastikkeettomaan tukiverkkoon. Jokaisella yksilölla on ensisijainen vastuu itsestään ja yhteiskunnan tuki on perusteltu siinä tilanteessa, kun henkilö ponnistuksistaan huolimatta ei kykene hankkimaan itselleen välttämätöntä toimeentuloa.

Edellä olevan perusteella esitämme, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous

asettaa kokoomuksen tavoitteeksi hallitusohjelmaneuvotteluissa sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisremontin ja että uuteen järjestelmään luodaan tuloloukkujen purkamiseksi tulonsiirtojen vastikkeellisuus ja henkilökohtainen sosiaaliturvatili.