Kuntalaisaloite englannista Tampereen toinen hallintokieli

5.9.2018

Lue kokonaan Kimmo Sasin ja Tulevaisuuskokoomuksen kuntalaisaloite Tampereen kaupungille

Tampereen kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen

 

Kuntalaisaloite:

Englanti Tampereen kaupungin tärkeimpien asioiden asiointikieleksi

Kansainvälinen kaupunki on tulevaisuuden menestyvä kaupunki.

Tampere kansainvälistyy vauhdikkaasti, kaupunkiimme tulee sekä työperäisiä maahanmuuttajia että kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Tampereella 7,4% kaupunkilaisista on vieraskielisiä eli 17 243 eli henkilöä. Heitä kaikkia yhdistää enemmän tai vähemmän englannin kieli.

Työperäisillä maahanmuuttajilla englanti on pääasiallinen työkieli ja eri maiden välillä kotipaikkaa hakevat opettelevat englantia ennemmin kuin uuden kotimaansa kieltä.

Tampereen oppilaitoksissa opiskellaan englantia ja osassa jopa opiskellaan englanniksi.

Tampereen kaupungin päätöksissä käytetään vain suomen kieltä, samoin kaupungin puhelimeen vastataan vain suomeksi. Maahanmuuttajan on vaikea saada palvelua ymmärrettävällä kielellä.

Kaupungin www-sivuilla on onneksi varsin kattavasti luettavissa tietoa myös englanniksi.  Kaupunki toki myös käyttää ja kehittää kielten tulkkauspalvelua ja on mukana Laikussa toimivassa monikielisessä neuvontapalvelussa.

Kaikilla tamperelaisilla tulisi olla oikeus hyvään hallintoon itselleen edes auttavasti ymmärtämällään kielellä. Yhteinen luonteva asiointikieli olisi silloin englanti.  Pääasiallinen toimintakieli on tietysti suomi, mutta keskeiset, arkipäivän tärkeä palvelut tulisi olla saatavana myös englanniksi.

Kun Tampere haluaa olla mukana kehittyvien eurooppalaisten kaupunkien joukossa, on menestyäkseen pakko toimia yhteisellä, englannin kielellä. Englanninkieliset palvelut ja kaupungin monikielisyys houkuttelevat kaupunkiin kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia.

Esitän, että Tampereen kaupunginvaltuusto päättäisi ottaa keskeisten palveluiden kohdalla kaupungin toiseksi asiointikieleksi englannin siten, että kussakin palveluyksikössä on vähintään yksi henkilö, joka palvelee asiakasta myös englannin kielellä. Näitä kaikille tärkeitä palveluja ovat ainakin päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, elinkeinoasiat, joukkoliikenne ja kuntalaisdemokratia.

I propose that the City Council of Tampere would decide to introduce the English language as the second service language in the city services guaranteeing that at least one person in every service unit is able to communicate in English.

Kimmo Sasi

Tampereen Tulevaisuuskokoomus ry:n puheenjohtaja