Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite vammaisten kulttuuritoiminnan tukemisesta

5.9.2018

"että kokoomus edistää kaikilla yhteiskunnan tasoilla vammaisten kulttuuritoiminnan tukemista julkisin varoin"

Suomen lain mukaan vammainen on henkilö, jolla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä.

Vammaista henkilöä ei saa syrjiä sen takia, että hän on vammainen. Vammaisella on oikeus elää normaalia elämää, esimerkiksi opiskella, tehdä työtä ja perustaa perhe. Yhteiskunnan ja meidän jokaisen tehtävänä on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus.

 

Kunnilla on velvollisuus tarjota palveluja vammaisille, jotka tarvitsevat niitä. Kuntien tarjoamia palveluja ovat esimerkiksi kuljetus- ja avustajapalvelu.

Oleellinen osa jokapäiväistä elämää on kulttuurista nauttiminen ja kulttuurin tuottamiseen osallistuminen. Kultuuritoiminta on myös henkilkön oman kehityksen kannalta tärkeää ja luo valmiuksia parempaan sosiaaliseen elämmään ja työntekoon.

Vammaisten kulttuurityön tukeminen on Suomessa satunnaista. Siksi on tärkeää, että valtio ja erityisesti kunnat tukevat säännöllisesti vammaisten kulttuuritoimintaa avustuksilla tai muilla tukitoimilla.

Edelläolevan johdosta esitämme, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous päättäisi, että kokoomus edistää kaikilla yhteiskunnan tasoilla vammaisten kulttuuritoiminnan tukemista julkisin varoin.